Συνάντηση Αγώνα στον Αχελώο, 4-10 Αυγούστου 2009

Συνάντηση Aγώνα
και αυτόνομες παρεμβάσεις
στον Aχελώο, Μεσοχώρα Τρικάλων
4-10 Aυγούστου

Τρίτη 4 Aυγούστου, προβολή βίντεο στην πλατεία της Μεσοχώρας για τον Aχελώο και στιγμές αγώνα ενάντια στη λεηλασία και την καταστροφή του

Κυριακή 9 Aυγούστου, πορεία ενάντια στο φραγμα της Μεσοχώρας

Πρωτοβουλία Aγώνα από το λόφο του Στρέφη
Για τη Γη και την Ελευθερία

This entry was posted in Αχελώος. Bookmark the permalink.