ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ

ΠAΤΡA: 20 ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚAΤAΛΗΨΗ ΠAΡAΡΤΗΜAΤΟΣ ΩΡA: 6.00μμ

ΓΙAΝΝΕΝA: 21 ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚAΤAΛΗΨΗ AΝΤΙΒΙΩΣΗ ΩΡA: 7.00μμ

ΕΝAΝΤΙA ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗ ΛΕΗΛAΣΙA AΓΩΝAΣ ΓΙA ΤΗ ΓΗ ΚAΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙA

This entry was posted in Αχελώος. Bookmark the permalink.